Praca na budowie niezależnie od wykonywanego projektu powinna odbywać się w sposób bezpieczny, niezagrażający życiu pracowników. To obowiązkiem pracodawcy jest dołożenie wszelkich starań, by zminimalizować wypadek przy pracy.

praca na wysokościPraca na wysokościach jest jedną z sytuacji, w której wymagane są szczególne środki ostrożności. Prawnie sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Do zabezpieczeń, które powinno się uskuteczniać należą między innymi siatki bezpieczeństwa. Ich główną zaletą jest zwiększenie swobody pracowników, poprzez zniesienie konieczności zabezpieczania szelkami, dodatkowym atutem jest stosunkowo niska cena.

Profesjonalne siatki bezpieczeństwa są wykonywane z tworzywa polipropylenowego i poliamidowego, o tak dobranych właściwościach by utrzymywać swoją strukturę w temperaturach od – 10 stopni do + 40 stopni Celsjusza. Głównym podziałem jest podział siatek na poziome oraz pionowe. Do siatek poziomych należą dwie główne grupy: siatki typu S i T. Oba typy powstrzymują przed upadkiem z wysokości do 6 m. Różnica polega na miejscu montażu. Siatki typu S służą do zabezpieczania prac na dachach, konstrukcjach szkieletowych, gdy siatki typu T stosowane są do zabezpieczania prac przy krawędziach. Siatki pionowe – typ U oraz V stanowią głównie uzupełnienia balustrad.

Typ V jest bardziej rozbudowanym, gdyż może obejmować nawet kilka poziomów budowli. Każdy wymieniony powyżej sposób ochrony powinien mieć wystawiony certyfikat potwierdzający spełnianie norm PN-EN 1263-1.