Obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, bez względu na to czy są to pracownicy produkcyjni czy pracownicy administracyjni, posiada szereg różnych obowiązków wobec nich. Jednym z podstawowych wymagań ciążących na pracodawcy względem swoich pracowników jest zapewnienie im warunków do pracy niezagrażających życiu i zdrowiu. Duży wpływ na bezpieczeństwo podwładnych mają szkolenia BHP, które powinny być regularnie przeprowadzane.

Wszystkie uregulowania obowiązków pracodawcy względem pracownika zostały zapisane w Kodeksie Pracy, na którym opiera się funkcjonowanie każdej firmy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zarówno dopilnowania jak i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w danym zakładzie, a także kontrola przeprowadzonych szkoleń BHP. Szkoleniom BHP podlegają nowo zatrudnieni pracownicy (wstępne szkolenia BHP) oraz pracownicy pracujący już jakiś czas w firmie (okresowe szkolenia BHP).

wplyw szkolen z zakresu bhp na prace

Podstawowym celem szkolenia BHP jest przedstawienie pracownikom głównych zasad organizacji bezpiecznego stanowiska pracy oraz zmniejszenie w jak największym stopniu zagrożeń, które mogą się na nim pojawić, a także uniknięcie skutków finansowych i prawnych związanych z niedotrzymaniem obowiązku przestrzegania zasad i regulaminu pracy.

Za kursy BHP w Krakowie odpowiedzialne są placówki zajmujące się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Od ćwierć wieku pozytywnymi opiniami cieszy się firma eSTe-SECURA, a swoją renomę zbudowała dzięki temu, że przeprowadzane przez nią kursy i szkolenia z zakresu BHP oferują wysoki poziom wiedzy. Więcej można przeczytać na ich stronie: http://este-secura.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *